VšĮ Gerovės ekonomikos institutas laimėjo viešąjį pirkimą organizuoti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos mokymus

2010 m. lapkričio mėn. 12 d. VšĮ Gerovės ekonomikos institutas laimėjo viešąjį pirkimą organizuoti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos mokymus bei projekto "Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos ir potencialių pareiškėjų kompetencijų tobulinimas, iniciatyvumo skatinimas įgyvendinant vietos plėtros strategiją" pristatymą. 2010-metais bus suorganizuoti 10 dienų mokomieji renginiai, kasdien bus pravesti 8 akademinių valandų trukmės mokymai, kuriose dalyvaus vietos plėtros strategiją įgyvendinantys asmenys bei potencialūs vietos projektų vykdytojai.

Mokymo temos ir lektoriai: „ES regioninės sanglaudos politika ir struktūrinės paramos įsisavinimas, Lietuvos regioniniams skirtumams mažinti“, habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, lekt. Gita Kondrotaitė; „Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai“, lekt. Jovita Bikienė; „Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims“, lekt. Laura Stračinskienė; „Aktualūs sutarčių teisės aspektai Leader įgyvendinimo klausimais“, lekt. Laura Stračinskienė; „Vadovų emocinis intelektas“, lekt. Gita Kondrotaitė; „Projektų rengimas, įgyvendinimas ir valdymas kaimo plėtros įgyvendinimo kontekste“, lekt. Gita Kondrotaitė, lekt. Ingrida Krikštaponytė; „Buhalterinės apskaitos pagrindai ir finansų valdymas“, lekt. Jovita Bikienė; „Pelno nesiekiančios organizacijos nuo koncepcijos iki koreliacijos su juridinių asmenų teisinėmis formomis“, lekt. Laura Stračinskienė; „Įmonės kūrimas ir naujų produktų pardavimas“, lekt. Gita Kondrotaitė; „Viešųjų pirkimas organizavimas ir vykdymas, vietos projektų vykdytojams", lekt. Laura Stračinskienė.

Jūs esate čia: Pradžia Naujienos VšĮ Gerovės ekonomikos institutas laimėjo viešąjį pirkimą organizuoti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos mokymus