Komanda

Gita2

Gita Kondrotaitė. VšĮ Gerovės ekonomikos instituto steigėja ir direktorė. Sertifikuota Eneagramos ir verslo trenerė (International Couching and Trainer Association).

Mokymų temos: Eneagramos mokymai pagal kliento poreikius: Lyderystės stiprinimas; Tikslų siekimas; Motyvacija vadovams; Darbuotojų motyvavimas; Emocinė kompetencija; Talentų stiprinimas; Grįžtamasis ryšys; Konfliktų valdymas; Derybos; Pardavimai; Laiko valdymas; Komandos formavimas; Komandos performavimas pagal Eneagramos asmenybės tipus.

Verslo konsultantė. Verslo konsultantų tinklo narė (VšĮ Versli Lietuva). Verslo konsultacijos personalo, lyderystės, įmonės įvaizdžio, rinkodaros, pardavimų ir derybų ir kt

Sociologinių tyrimų tyrėja/ ekspertė. Metodikų rengimas ir adaptavimas, galimybių studijų, strategijų rengimas ir administravimas, visuomenės viešosios apklausos. Disertacijos tema: Subjektyvios gyvenimo kokybės tyrimai vietos Lietuvos savivaldos kontekste. Socialinių paslaugų tyrimų ir kokybės gerinimo ekspertė

Jaunimo tyrėjų tinklo narė (SADM). Jaunimo politikos strategijos įgyvendinimas, jaunimo organizacijų konsutavimas ir jaunimo tyrimų monotoringas.

  

vanagas

Dr Ramūnas Vanagasadvokatas, Mykolo Romerio universiteto Vadybos instituto docentas, Vadybos ir administravimo krypties Socialinių mokslų daktaras nuo 2008 m ir turintis teorinių ir praktinių žinių šiuolaikinės valstybės (viešojo sektoriaus) ir teisės srityje.

Mokymo temos: VšĮ Gerovės ekonomikos institute dėsto Įvadinis mokymas valstybės tarnautojams:

Viešojo sektoriaus intitucijų veiklos ir strateginis valdymas. Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės; Europos Sąjungos institucine sąranga ir Europos Sąjungos teisės pagrindai. 

  

NadezdaNadežda Doronina Koltan. VšĮ Gerovės ekonomikos instituto lektorė ir verslo konsultantė. Profesionali Master trenerė Koucing, NLP, Eneagramos, Akasa ir k.

Mokymai vadovams efektyaus vadovavimo, lyderytės, pokyčių valdymo ir motyvacijos temomis.

Verslo konsultantė. vadovų lyderystės, bendravimo ir bendradarbiavimo, pardavimų, derybų ir kt

 

 

siutavicee

Inga Sirutavičė - Valstybės departamento Teisinio atstovavimo ir stebėsenos syriaus vedėja ir daugiau nei 15 m. dirba veda seminarus temomis:

Žmogiškųjų išteklių valdymas viešojo administravimo įstaigose; Valstybės tarnyba Lietuvoje bei Europos Sąjungoje; Efektyvus vadovavimas viešajame sektoriuje; Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai bei priemonės; Valstybės tarnyba ir jo reformos, Valstybės tarnautojų veiklos vertinimo naujovės; Aktuali teismų praktika valstybės tarnybos santykiuose; Asmenų prašymų bei skundų nagrinėjimo viešojo administravimo įstaigose ypatumai bei Vieno langelio principo įgyvendinimas; Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės.

 

 

 

 

Jevgenij new

Jevgenij Lezner 

Teikia kosultavimo paslaugas IT marketingo, programavimo  ir el. komercijos klausimais (patirtis daugiau kai 8 metai) Jevgenij yra Eneagramos Meistras ir asistuoja Eneagramos mokymus. Yra Witamin J įmonėsįkūrėjas ir vadovas,.

   

 

   

 

Gitana

Gitana Gudaitė - advokatė.
Seminarų temos:
Darbo teisės naujovės.
Personalo veiklą reglamentuojantys teisės aktai: naujovės, taikymo ypatumai.

 

 

Rasa Žukovienė - konsultantė, projektų koordinatorė

Projektų bendraautorė:

1.Gita Kondrotaitė, Rasa Žukovienė. Kretingos rajono kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo ir bendruomeninių paslaugų skatinimo studija, 2012. Užsakovas Kretingos rajono Laukžemės kaimo bendruomenė.

2. Gita Kondrotaitė, Rasa Žukovienė. Bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas kaimo bendruomenių kontekste skatinimo studija, 2012. Užsakovas Kretingos rajono Kvecių kaimo bendruomenė.

3. Gita Kondrotaitė, Rasa Žukovienė. Kretingos rajono bendruomenių verslumo skatinimo galimybių studija, 2011. Užsakovas Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija.

  

Laura Balčiūnaitė-Taraškienė - UAB Esyway direktorė (Buhalerinės apskaitos paslaugos).455

 VšĮ Gerovės ekonomikos projektų buhalterė.

 Konsultuoja įmones buhalterinės apskaitos ir audito valdymo klausimais.

 

 

 

 

 

RitaRita Vasiliauskienė - VŠĮ Gerovės ekonomikos instituto lektorė, organizacijų psichologė, konsultantė, lektorė, ilgametė personalo vadybos praktikė. Konsultuoja personalo klausimais, asmeninio augimo, talentų ugdymo ir karjeros klausimais. .

Veda seminarus: Asmenybės ugdymas; Personalo vadyba; Kaip pritraukti, atrinkti ir išsaugoti darbuotojus; Organizacinė kultūra ir kt. komunikacija organizacijoje, probleminių situacijų valdymas, komandos formavimas ir įgalinimas.
Parengė nuotolinio mokymo programą „ Darbuotojų lojalumo ugdymo strategijos“.

 

   

Jolanta

 Jolanta Nėjutė - UAB Vadybos sprendimų centras direktorė, psichologė.

Sertifikuota vadybos konsultantė CMC, profesionali koučerė (Coaching)

Konsultuoja ir veda seminarus mokymų temomis:
Procesų ir projektų valdymas;
Veiklos procesų efektyvumo didinimas;
Projektų valdymo auditas;
Paslaugų kokybės gerinimas. 

 

Maroke

Daiva Vietrinienė - lektorė

Sertifikuota NLP, Eneagramos ir verslo trenerė (International Coach and Trainer Association).

Veda mokymus: Komunikacijos, streso valdymo ir motyvavimo klausimais.

  

 

 

 

  
Rasa Grigonienė - lektorė
Vedamų mokymų temos
Dokumentų rengimas: bendrieji reikalavimai, atskirų dokumentų rūšių rengimas, šablonai, tekstų pavyzdžiai, dažniausios klaidos. Dokumentų tvarkymas, apskaita, saugojimas, dokumentų vidaus apyvartos organizavimas, dokumentų ir bylų planavimas, registravimo sistemos, saugojimo sąlygos, reikalavimai, terminai.
Efektyvus dokumentų valdymas: dokumentų valdymo sistemos, biuro darbo optimizavimas, naujovės, aktualijos, taisyklių pakeitimai.
Personalo dokumentų valdymas: dokumentacijos rengimas nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo.
Elektroninių dokumentų valdymas: Elektroninių dokumentų valdymo sistemos, elektroninio parašo rūšys ir naudojimas, elektroninių dokumentų rengimas, registravimas, apyvarta, saugojimas.

  

 

DSC 0094 - Copydr. Živilė Sederevičiute - lektorė

Dėstomos temos: Dalykinis etiketas ir protokolas; Asmeninis ir įmonės įvaizdis; Viešasis kalbėjimas ir mokymų organizavimas; Bendravimo su žiniasklaida etiketas; Efektyvus bendravimas telefonu, administratoriaus/-ės etiketas.

 

 

 

 

 

  

image-a423d9Kristijonas Vasiliauskas - lektorius

 

VŠį Robotikos akademija, partneris, sertifikuotas LEGO Education Academy /Danija/ instruktorius, dėstytojas. Technologijų guru.
Baigė Tarptautinių santykių ir politikos mokslus Essex University,/ Anglija/, studijavo Carnegie Mellon Robotikos Akademijoje, Amerikoje.

Kristijonas veda inovatyvius sisteminio kūrybiškumo, komandos telkimo, komunikacijos, technologijų panaudojimo versle ir kitokius mokymus, taikydamas moderniausias technologijas.

 

  

 

giedre

Giedrė Fipavičienė - VšĮ „Akademita“ steigėja ir direktorė, lektorė, dirbanti VGTU inžinerijos licėjuje, literatūrologijos magistė.
Konsultuoja ir veda seminarus kalbos kultūros, raštvedybos, streso valdymo būdų, asmenybės ugdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros klausimais. 

 

 

 

IMG 0948
Petras Sakalauskas - lektorius

Dėstomos temos: 
Verslo planų rengimas;
Investicinių projektų rengimas;
Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas;
Dokumentų paramai rengimas;
ES finansuojamų projektų administravimas;
Verslo planų ir investicinių projektų finansinės analizės atlikimas;
Socialinių įmonių steigimas ir veikla..

 

3x4

Mokymų ir tyrimų vadovė dr. Vida Lukamskienė, turinti 10 metų dėstymo ir tyrimų patirtį aukštosiose mokyklose, įvairių mokslinių straipsnių, tyrimų studijų bendraautorė.

Mokymo temos: Tinklaveika socialiniame darbe; Socialinių projektų valdymas; Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra.

Jūs esate čia: Pradžia Komanda