Įvadinio mokymo programa valstybės tarnautojams

Mokymo programos pavadinimas: ĮVADINIO MOKYMO PROGRAMA VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS
Tikslas: Tikslas – suteikti mokymo dalyviams žinių, atitinkančių Įvadinio mokymo programų turinio reikalavimus.
Trukmė: 36 akad. val.
Modulių pavadinimai: Viešojo administravimo subjektų sistema; Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas; Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės; Valstybės tarnyba ir jos reformos aktualijos; Europos Sąjungos institucinė sąranga ir Europos Sąjungos teisės pagrindai; Valstybės tarnautojų veiklos etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai bei priemonės; Asmenų prašymų bei pranešimų nagrinėjimas ir asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas viešojo administravimo institucijose ir įstaigose; Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimas ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai.
Mokymo metodai: Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, situacijų analizė, diskusijos.
Mokymo grupė: Valstybės tarnautojai
Jūs esate čia: Pradžia Patvrtintos mokymo programos Valstybės tarnautojams Įvadinio mokymo programa valstybės tarnautojams