Lyčių ekonomika

Mokymo programos pavadinimas: LYČIŲ EKONOMIKA
Tikslas: Tikslas - suteikti žinių įgyvendinant lyčių ekonomiką, pasitelkiant pasaulio ir ES patirtį.Uždaviniai: Apžvelgti lyčių ekonomikos teorijas; Ivertinti Lietuvos moterų padėtį; Išanalizuoti pasaulio ir Europos Sąjungos strateginiai dokumentai, įtvirtinantys lyčių ekonomiką; Pateikti ir išanalizuoti strateginius dokumentus Lietuvoje, įtvirtinančius lyčių lygybę; Įvertinti moterų ir vyrų verslo sėkmės formulę; Pateikti lyčių lygių galimybių biudžetą; Įvertinti pagrindines migracijos Lietuvoje priežastys ir pateikti pateikiant emigrantų sociodemografines charakteristikas.
Trukmė: 10 akad. val.
Modulių pavadinimai: Lyčių ekonomikos teorijos; Lietuvos moterų padėtis; Euopos Sąjungos strateginiai dokumentai, įtvirtinantys lyčių ekonomiką; Strateginiai dokumentai Lietuvoje, įtvirtinantys lyčių lygybę; Moterų ir vyrų verslo sėkmės formulė; Lyčių lygių galimybių biudžetas; Moterų verslo ir viešojo sektoriaus plėtros problemos, sunkumai ir kliūtys; Pagrindinės migracijos Lietuvoje priežastys ir tyrimų analizė
Mokymo metodai: Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai
Mokymo grupė: Valstybės tarnautojai