Mokymo renginiai ir susitikimai

2017 m. gruodžio mėn. grafikas Įvadinis mokymas valstybės tarnautojmas Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojams.

2017 m. gruodžio mėn. 19/21 d. kvalifikacijos tobulinimo seminaras „KOMANDINIS DARBAS IR BENDRADARBIAVIMAS. ENEAGRAMOS MODELIO TAIKYMAS.“ Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojams.

2017 m. gruodžio mėn. 5 d. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras tema „KOMANDOS ĮSITRAUKIMAS. ENEAGRAMOS MODELIO TAIKYMAS LR SADM Socialinės priežiūros paslaugų departamento valstybės tarnautojams. 

2016 lapkričio 2 d. interaktyvus seminaras „KOMANDOS ĮSITRAUKIMAS. ENEAGRAMOS MODELIO TAIKYMAS“ UAB CAPITAL CENTRAS darbuotojams. 

2015 kovo - balandžio mėn. seminaro tema „Taktinių įgūdžių, susidarius ypatingoms situacijoms laisvės atėmimo vietose mokymai“ mokymo programa ir tvarkaraštis

2015 m. vasario mėn. seminaro tema „Operacijų planų rengimo mokymai prevencinės grupės skyrių vadams” mokymo programa ir tvarkaraštis

2014 m. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų personalo kvalifikacijos tobulinimo mokymo centre renginių grafikas

2013 metų mokymo renginių suvestinė

2013 m. gegužės – rugsėjo mėn. mokymo renginių grafikas Kalėjimų departamento darbuotojams

2013 m. Projekto „JAUNIMO DVASIA KAIMUI ATGIMTI" grafikas

2013 m. projekto "Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė" grafikas

2012 m. lapkričio - gruodžio mėn. valstybės tarnautojų mokymai Kalėjimų departamento prie teisingumo ministerijos darbuotojams

2012 m. spalio mėn. valstybės tarnautojų mokymų grafikas Kalėjimų departamento prie teisingumo ministerijos darbuotojams

2012 m. liepos – rugsėjo mėn. valstybės tarnautojų mokymų grafikas Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos darbuotojams

2012 m. liepos – rugpjūčio mėn. valstybės tarnautojų įvadinių mokymų grafikas Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos darbuotojams

2012 m. birželio – rugsėjo mėn. valstybės tarnautojų įvadinių mokymų grafikas Valstybės kontrolės darbuotojams

2012 m. kovo mėnesio mokymo temų grafikas Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos darbuotojams

2012 m. balandžio mėnesio mokymo temų grafikas Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos darbuotojams

2012 m. gegužės mėnesio mokymo temų grafikas Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos darbuotojams

2012 m. birželio mėnesio mokymo temų grafikas Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos darbuotojams

2011 metais organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių suvestinė

Jūs esate čia: Pradžia Veikla Mokymo renginiai ir susitikimai