Korupcijos prevencija ir kontrolė

Mokymo programos pavadinimas: KORUPCIJOS PREVENCIJA IR KONTROLĖ
Tikslas: Suformuoti ir lavinti mokymo dalyvių įgūdžius identifikuojant korupcijos apraiškas ir šalinant korupciją sąlygojančius veiksnius bei formuojant nepakančią korupcijai aplinką viešajame bei privačiajame sektoriuose.
Trukmė: 10 akad. val.
Modulių pavadinimai: Korupcijos sampratos problematika, korupcijos suvokimas, korupcijos priežastingumo analizė; Korupcijos apraiškos viešajame administravime, viešojo ir privataus sektorių sąveikoje, šių apraiškų identifikavimas; Teisinis korupcijos prevencijos reglamentavimas nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, institucijos, vykdančios korupcijos prevenciją; Socialinės prielaidos korupcijos atsiradimui bei jos prevencijai; Korupcija kaip etinė problema; Valstybės tarnautojo etika ir korupcinis elgesys.
Mokymo metodai: Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, situacijų analizė.
Mokymo grupė: Valstybės tarnautojai
Jūs esate čia: Pradžia Patvrtintos mokymo programos Valstybės tarnautojams Korupcijos prevencija ir kontrolė