NAUJIENOS

Motyvacijos, bendradarbiavimo, socialinio intelekto ir kiti mokymai

kviečiame aktyviai pasirinkti mūsų komandos siūlomus mokymus ir profesionalius lektorius pagal Jūsų poreikius!

 

2020 metais aktyviai dėstomi mokymai motyvacijos, bendradarbiavimo, darbuotojų motyvavimo ir kitomis temomis, kurios kelia asmeninines ir profesines kompetencijas bei ugdome asmenybę sustiprinti savivertę, atpažinti manipuliacijas, atskirti vidinę ir išorinę motyvaciją, sustiprinti pasitikėjimą savimi ir bendradarbiais, aplinkiniais bei mokėti išlaikyti gyvenimo balansą/derinti darbinius r asmeninius santykius, tikslus.

  

IGNALINA (MOKYMŲ PROGRAMA)

Maloniai kviečiame dalyvauti Jus seminare „Iniciatyvumas ir verslumas“, 8 akad. val. 2019-05-15 ir aktyviai registruotis internetu (REGISTRACIJA) į seminarą iki gegužės 12 d.
Seminaro lektorė Gita Kondrotaitė. Dalyvių skaičius ribotas iki 27 žmonių.

MOLĖTAI (MOKYMŲ PROGRAMA)

Maloniai kviečiame dalyvauti Jus seminare „Iniciatyvumas ir verslumas“, 8 akad. val. 2019-05-22 d. ir aktyviai registruotis internetu (REGISTRACIJA) į seminarą iki gegužės 20 d.
Seminaro lektorė Gita Kondrotaitė. Dalyvių skaičius ribotas iki 27 žmonių.

 

BENDRDARBIAVIMO IR SOCIALINIO INTELEKTO MOKYMAI

 

2019 m. pravesti bendradarbiavimo ir Socialinio intelekto mokymai, kuriuos vedė lektorė Gita Kondrotaitė: Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono personalui, Valakampių socialinių paslaugų namų personalui, Anykščių moterų užimtumo ir informavimo centro projekto dalyviams, Lietuvos teismų administracijos darbuotojams.

 

Turėdami 10 metų patirtį siūlome Jums unikalų modelį - 3 žingsnių strategiją! Plačiau skaitykite prisijungę Scialinio Intelekto Mokymai.

 

 

 

BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ IR VERSLUMO KOMPETENCIJŲ MOKYMAI

 

2018 m. lapkričio 22 d. iki pasirašyta sutartis su Anykščių moterų užimtumo ir informavimo centru dėl bendrųjų gebėjimų mokymų ir konferencijos organizavimo.  Projekto "OI, TIK DUOKIT MUMS ŠANSĄ!" metu, kuris bus įgyvendintas iki 2020 m. balandžio mėn. 3 d., VŠĮ Gerovės ekonomikos institutas organizuos 10 mokymų temomis: „Iniciatyvumas ir verslumas“ ir „Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai“, kurie bus įgyvendinti 4 savivaldybėse (Anykščiai, Utena, Molėtai ir Ignalina).

 

Instituto komanda atlieka bendrųjų, socialinių, profesinių ir kitų kompetencijų vertinimą bei organizuoja mokymus tikslu tobulinti kompetencijas. Su mumis galite susisiekti nurodytais kontaktais.

 

 

 

NVO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS STIPRINIMAS

 

2018 m. lapkričio-gruodžio mėn. parengta Šnipiškių bendruomenės centro 2019-2020 metų strategija, kurioje identifikuoti strateginiai tikslai, atlikta SSGG analizė ir suorganizuoti mokymai vietos bendruomenės lyderiams. Projekto tikslas buvo stiprinti Šnipiškių bendruomenės lyderių socialinė atsakomybę ir identifikuoti socialinius lyderius Vilniaus miesto Šnipiškių bendruomenės teritorijoje.

 

Instituto komanda teikia konsultacijas bendruomenėms tikslu identifikuoti bendruomenės poreikius, problemas ir grėsmes bei įvertinę esamą situaciją, pateikti rekomendacijas, stiprybes ir galimybes, pagal poreikius parengti konkrečios bendruomenės strategiją. Su mumis galite susisiekti nurodytais kontaktais.

 

 

 

ANYKŠČIŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS KONSULTAVIMAS

 

2018 m. spalio-gruodžio mėn. suteiktos konsultacijos ir mokymai Anykščių VVG Valdybos nariams ir VVG strategiją įgyvendinantiems pareiškėjams. Konsultacijos Anykščių miesto VVG projektinių paraiškų teikėjams ir galimiems pareiškėjams per visą strategijos administravimo laikotarpį. Rekomendacijos kaip įsteigti įmones, tradicinius ir socialinius verslus bei skatinti naujų socialinių paslaugų plėtrą, tikslu didinti Anykščių miesto gyventojų užimtumą ir verslumą.

 

Instituto komanda teikia vietos veiklos grupių ir verslo konsultacijas. Atlieka įvairius rinkos tyrimus bei rengia galimybių studijas. Turime patirties dirbant su vietos veiklos grupėmis ir yra parengtos 4 galimybių studijos vietos veiklos grupėms bei bendruomenėms (Kretingos VVG ir bendruomenės; Kauno VVG ir bendruomenės, jaunimo bendruomenės). Su mumis galite susisiekti nurodytais kontaktais.

 

 

 

KULTŪROS DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMOS SUKŪRIMAS

 

2018 m. birželio 25 d. pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija teikti konsultacijas, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl esamos kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos įvertinimo, tobulintinų kompetencijų poreikio pagal kultūros sritis; kvalifikacijos tobulinimo sistemos efektyviausių būdų ir priemonių.

 

Instituto komanda teikia konsultacijas tikslu įvertinti kompetencijas pagal konkretaus sektoriaus poreikius bei rengia kvalifikacijos tobulinimo modelius. Su mumis galite susisiekti nurodytais kontaktais.

 

 

 

MOTYVACIJOS SKATINIMO IR ĮVADINIS MOKYMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS

 

2018 m. pravesti MOTYVACIJOS SKATINIMO mokymai: LR Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojams, Klaipėdos socialinių paslaugų centrui, Kėdainių šeimos paramos centrui, Klaipėdos globos namams, , UAB "Eurointegracijos projektai", UAB "Mados studja", UAB "Nulinis elementas" ir kt.

 

 

ĮVADINIS MOKYMAS valstybės tarnautojams organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojams (36 val.,2018 m.). Įvadinis mokymo lektorių komanda: advokatas dr. Ramūnas Vanagas (MRU), Inga Sirutaičė (VTD), Laura Stračinskienė (MOSTA) ir Rasa Grigonienė (MRU). 

Instituto komanda teikia verslo ir individualias konsultacijas personalo, pardavimų, rinkodaros ir kitais klausimais. Su mumis galite susisiekti nurodytais kontaktais.

 

 

ENEAGRAMOS (MOTYVACIJOS MODELIS) MOKYMAI

 

2017 lapkričio 14 d. Eneagramos mokymai įregistruoti Valstybės tarnybos departamente ir LR SADM SPPD. 2017 m. Gruodžio mėn. buvo suorganizuoti 3 Eneagramos modelio mokymai valstybės tarnautojams LR SADM SPPD ir 2 grupės Viniaus miesto savivaldybės administracijos personalui).

 

Įvadinis mokymas Valstybės tarnautojams organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojams (36 val.,2017 m.). Įvadinis mokymo lektorių komanda: advokatas dr. Ramūnas Vanagas (MRU), Inga Sirutaičė (VTD), Laura Stračinskienė (MOSTA) ir Rasa Grigonienė (MRU). 

 

Instituto komanda teikia verslo ir individualias konsultacijas personalo, pardavimų, rinkodaros ir kitais klausimais. Su mumis galite susisiekti nurodytais kontaktais.

 

 

Jūs esate čia: Pradžia Naujienos NAUJIENOS