VšĮ Gerovės ekonomikos institutas pateikė paraišką dėl dalyvavimo Leonardo da Vinci Mobilumo programos Bendruomenių verslumo skatinimo projekte.

2011 m. vasario 4 d. VšĮ Gerovės ekonomikos institutas pateikė paraišką dėl dalyvavimo Leonardo da Vinci Mobilumo programos Bendruomenių verslumo skatinimo projekte. Projektas skirtas VETPRO tikslinei grupei – profesinio mokymo ir profesinio orientavimo specialistams.

Numatoma pagal skaidrius ir aiškiai apibrėžtus kriterijus atrinkti 7 dalyvius vizitui į Ispaniją. Projektu tikimasi patobulinti bei sustiprinti projekto dalyvių profesines kompetencijas, susijusias su bendruomenių verslumo skatinimu, tikimasi aptarti bendruomenės narių kvalifikacijos tobulinimo sistemas ir finansavimą bendruomenėms, siekiant plėtoti verslumą. Projekto trukmė – 6 mėnesiai. Projekte dalyvaujantys partneriai: Ispanijos įmonė STEP, nedidelė konsultacinė kompanija. Jos patirtis didžiąja dalimi apima darbus su Amatų centrais ir pareigūnais, atsakingais už kvalifikacijos kėlimą. Kompanijos darbuotojai glaudžiai bendradarbiauja su bendruomenėmis ir vykdo jų kompetencijų kėlimą vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu. Lietuvos partneriai: Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija, Vilniaus rajono vietos veiklos grupė, Lietuvos tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacija.

Jūs esate čia: Pradžia Naujienos VšĮ Gerovės ekonomikos institutas pateikė paraišką dėl dalyvavimo Leonardo da Vinci Mobilumo programos Bendruomenių verslumo skatinimo projekte.