Efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas

Seminaro aktualumas: bendravimas ir bendradarbiavimas – efektyvios veiklos bet kokioje įstaigoje pamatas. Seminaras skirtas bendravimo ir bendradarbiavimo žinioms ir įgūdžiams lavinti.

 Seminaro tikslas ir uždaviniai:

  • suteikti seminaro dalyviams teorinių žinių, lavinti jų praktinius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
  • atskleisti efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo principus;
  • tobulinti dalykinio bendravimo situacijų analizės, psichologinio poveikio gebėjimus;
  • lavinti gebėjimą lanksčiai pasirinkti tinkamiausią elgesio stilių skirtingo tipo bendravimo situacijose, stiprinti pasitikėjimą savimi ir save įtvirtinančio elgesio galimybes;
  • tobulinti bendradarbiavimo nuostatas ir bendradarbiavimo skirtingose darbo situacijose gebėjimus, kuriant bendradarbiavimui palankų klimatą įstaigoje.

 Trukmė: 6 akademinės valandos.

 

Seminaro turinys:

9.00 – 9.30

seminaro   dalyvių registracija.

9.30 – 11.00

tema   „Tarpusavio suvokimas ir bendravimo   etapai. Kokiems dėsningumams paklūsta socialinis suvokimas? Kokia yra   efektyvaus dalykinio pokalbio struktūra? Kaip išvengti tarpusavio suvokimo ir   nekonstruktyvaus pokalbio klaidų?“.

11.00 – 11.15

kavos   pertraukėlė.

11.15 – 12.00

tema   „Komunikacijos barjerai ir psichologinio poveikio priemonės. Kas trukdo efektyviai   išklausyti ir suprasti kitą? Kokios yra efektyvios komunikacijos taisyklės   skirtingo tipo situacijose? Kokiomis priemonėmis galime stiprinti pokalbio   veiksmingumą ir psichologinį poveikį pašnekovui?“.

12.00 – 12.45

pietų   pertrauka.

12.45 – 15.15

tema   „Bendravimo stilius ir pasitikėjimas   savimi. Kokie yra agresyvaus, nuolankaus ir pasitikinčio elgesio stiliaus   privalumai ir trūkumai? Kokios yra pasitikėjimo ir savigarbos prielaidos?   Kaip galima stiprinti pasitikėjimą savimi?“.

14.20 – 15.05

tema   „Psichologinės ir organizacinės   bendradarbiavimo prielaidos ir pavojai. Kada ir kur tinka   bendradarbiavimas? Kokios yra bendradarbiavimo psichologinės ir organizacinės   prielaidos? Kaip galima stiprinti bendradarbiavimo nuostatas ir kurti   bendradarbiavimo klimatą įstaigoje?“.

15.05 – 15.20

seminaro   dalyvių apklausa. Pažymėjimų įteikimas.

 

Numatomas rezultatas: seminaro dalyviai gebės efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti konkrečiose darbinėse situacijose.

 Darbo formos: paskaita, seminaras, diskusijos.

 

Mokomoji medžiaga ir techninės priemonės: dalomoji medžiaga (kiekvienam dalyviui); mokymo klasė; kompiuteris; multimedia projektorius; rašomoji lenta; spalvoti žymekliai.

Jūs esate čia: Pradžia Patvrtintos mokymo programos Valstybės tarnautojams Efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas