Asmens duomenų teisinės apsaugos aspektai: internetas, privatumas darbo vietoje, tapatybės klastotė, privatumo apsauga stebėjimo sistemose, elektroniniuose ryšiuose

Kvalifikacijos tobulinimo renginio aktualumas: dar 1992-aisiais metais Europos Komisija rekomendacijose pabrėžė, kad darbuotojams būtina suprasti informaciniųtechnologijų svarbą bei ypatumus ir mokėti panaudoti šias technologijas savo darbe. Tačiau spartus interneto ir informacinių ryšių naudojimas kelia naujus išūkius susijusius su asmens duomenų teisie apsauga.

Vis daugiau ir daugiau įvairiais tikslais naudojant internetą kyla didelių problemų susijusių su privatumu darbo vietoje. Naudojant įvairias socialinių tinklų ir komunikacijos programas kyla rizikų darbinių ir asmeninių duomenų saugumui. Vis daugėja tapatybės klastotės atvejų, kai neatsargiai naudojant asmeninius ir tarnybinius duomenis elektroniniais ryšiais kiti asmenys nusikalstamais tikslais gauna duomenis galinčius identifikuoti ir suklastoti tapatybę. Vis svarbesnė ir daug teisinių ginčų kelianti tampa privatumo apsauga stebėjimo sistemose, neatsargiai naudojama ši informacija gali sukelti įvairių teisinių dilemų. jie Asmens duomenų teisinės apsaugos aspektai: internetas, privatumas darbo vietoje, tapatybės klastotė, privatumo apsauga stebėjimo sistemose, elektroniniuose ryšiuose.

Interneto, elektroninės komercijos, elektroninių dokumentų teisinio reglamentavimo principai ir ypatumai, intelektinės nuosavybės bei asmens duomenų apsaugos elektroninėje erdvėje, elektroninių nusikaltimų problemos svarbios ne tik teisininkams, bet ir informaciniųtechnologijų kūrėjams bei vartotojams, valstybės tarnautojams ir paprastiems gyventojams.

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio tikslas: suteikti renginio dalyviams teorinių ir praktinių žiniųasmens duomenų teisinės apsaugos aspektų: interneto, privatumo darbo vietoje, tapatybės klastotės, privatumo apsaugos stebėjimo sistemose, elektroniniuose ryšiuose klausimais.

 Kvalifikacijos tobulinimo renginio uždaviniai:

  • išaiškinti į interneto svetainę įkeliamos informacijos teisinio reglamentavimo ypatumus;
  • supažindinti su interneto svetainių kūrimo ir turinio valdymo aspektais;
  • išanalizuoti projektavimo procesus, lūkesčius, teisinius ir etikos aspektus kuriant svetainę;
  • suteikti žinių apie šiuolaikinius tinklalapių standartus, mokyti projektuoti didesnės apimties svetaines, gilinantis į svetainės saugumą, išvaizdą bei turinio optimizavimo paieškos sistemas;
  • mokyti kurti ir prižiūrėti tinklalapius bei priedus, kurie palaiko pačias šiuolaikiškiausias technologijas ir algoritmus, sumaniai, tvarkingai, teisėtai ir sistemingai apdoroti informaciją bei ją pateikti internete.

 Trukmė: 6 akademinės valandos.

 Kvalifikacijos tobulinimo renginio turinys:

9.00 – 9.30

renginio dalyvių   registracija.

9.30 – 11.00

tema   „Asmens duomenų apsaugos teisinis reguliavimas“.

11.00 – 11.15

kavos   pertraukėlė.

11.15 – 12.00

tema   „Internetas, privatumas darbo vietoje, tapatybės   klastotė, privatumo apsauga stebėjimo   sistemose, elektroniniuose ryšiuose.

12.00 – 12.45

pietų   pertrauka.

12.45 – 14.15

temos „Duomenų tvarkymas, teisėto duomenų tvarkymo kriterijai,   duomenų teikimas“.

14.20 – 15.05

tema   „Skundų nagrinėjimo ir teisminė praktika“.

15.05 – 15.20

renginio dalyvių   apklausa. Pažymėjimų įteikimas.

 

Numatomas rezultatas: renginio dalyviai susipažins su asmens duomenų teisinės apsaugos aspektais: internetu, privatumu darbo vietoje, tapatybės klastote, privatumo apsauga stebėjimo sistemose, elektroniniuose ryšiuose; gebės asmens duomenų teisinės apsaugos teisinio reglamentavimo žinias taikyti praktikoje.

 Darbo formos: paskaita, seminaras, diskusijos.

 Mokomoji medžiaga ir techninės priemonės: dalomoji medžiaga (kiekvienam dalyviui); kompiuteris; multimedia projektorius; skaidrės; rašomoji lenta; spalvoti žymekliai.

 Lektorius doc. dr. Ignas Dzemyda, Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Strateginio valdymo katedros docentas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vsdybos fakulteto prodekanas.

Jūs esate čia: Pradžia Patvrtintos mokymo programos Valstybės tarnautojams Asmens duomenų teisinės apsaugos aspektai: internetas, privatumas darbo vietoje, tapatybės klastotė, privatumo apsauga stebėjimo sistemose, elektroniniuose ryšiuose