Darbų sauga: teisinis reglamentavimas

 

Programos tikslinė

grupė

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys   viešojo srityse, t. y. valstybės institucijų – LR Seimo, LR Vyriausybės,   ministerijų, savivaldybių valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

Programos tikslas ir uždaviniai

Tikslas - suteikti teisinių ir praktinių žinių   valstybės tarnautojams ir darbuotojams   apie darbų saugą, jos kontrolę, darbdavių ir darbuotojų pareigas ir teises   darbo saugos srityje, nelaimingus atsitikimus ir profesines ligas, šių   atsitikimų prevencijos pagrindus.

 

Uždaviniai:

  • Išanalizuoti teisės aktus,   reglamentuojančius darbo saugą;
  • Supažindinti su darbų saugos ypatumais
  • Supažindinti su teisės aktais   reglamentuojančiais nelaimingus atsitikimus ir profesines rizikas
  • Supažindinti su teisės aktais   nustatytomis dokumentų formomis ir jų pildymo taisyklėmis

Temų pavadinimai

1. Darbų saugos samprata (1 akademinė valanda, teorinė   paskaita)

2. Darbų saugos teisės aktai (1 akademinė valanda, teorinė paskaita)

3. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje (1 akademinė   valanda, teorinė paskaita)

4. Profesinės rizikos vertinimas (2 akademinė valanda, teorinė ir praktinė   paskaita)

5. Darbų saugos kontrolė ir socialinė partnerystė (1 akademinė valanda,   teorinė paskaita)

6. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos (2 akademinė valanda, teorinė   paskaita ir praktinė paskaita)

7. Atsakomybė už darbų saugos pažeidimus (2 akademinė valanda, teorinė   paskaita ir praktinė paskaita)

Trukmė (akad. val.)

10 akad. val.

Mokymo metodai

Teorinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai (ne mažiau kaip 40%),   konkrečių pavyzdžių, situacijų pateikimas ir nagrinėjimas, diskusijos.

Rezultatai

Klausytojai žinos kaip organizuoti darbų saugą įstaigoje, gebės   savarankiškai vertinti situacijas susijusias su darbų sauga ir sveikata   įstaigoje, pritaikyti darbų saugos teisės normas praktiniame darbe.

Lektoriai

Laura Stračinskienė, turinti 8 metų teisinio darbo patirtį.

Mokymų vieta

Gerovės ekonomikos instituto pasirinkta arba kita, su užsakovu suderinta   vieta.

 

Jūs esate čia: Pradžia Patvrtintos mokymo programos Valstybės tarnautojams Darbų sauga: teisinis reglamentavimas