VšĮ Gerovės ekonomikos insitutas laimėjo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro skelbtus viešuosius pirkimus dėl mokymo paslaugų

2011 m. vasario 25 d. VšĮ Gerovės ekonomikos insitutas laimėjo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro skelbtus viešuosius pirkimus dėl mokymo paslaugų, reikalingų Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžių įstaigų personalo valifikacijos tobulinimui. Iš viso bus surengti 62 mokomieji renginiai, kurių metu bus apmokyti 1030 – 1270 visų tarnybų pareigūnai.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro antrojo pusmečio mokymų tvarkaraštis:

Eil.
Nr.

Mokymo renginio

pavadinimas,

renginio temos Nr.

Tikslinė

grupė

Data

 

Trukmė
(akad. val.)
Lektoriai

 

1

Šaunamojo ginklo

panaudojimo laisvės

atėmimo vietose

aspektai (18)

Apsaugos ir

priežiūros

skyrių, vidaus

tyrimų

skyrių pareigūnai

 

8/26/2011 6

 

Kęstutis Šerkšnas,

Mykolo Romerio universiteto

Socialinės politikos fakulteto

Mediacijos katedros lektorius

2

Korupcijos

pasireiškimas,

korupcijos rizikos

valdymo

plano sudarymas ir

vykdymas (23)

Vidaus tyrimų

skyrių pareigūnai

8/29/2011 6

Valentinas Junokas,

VšĮ Gerovės ekonomikos

instituto lektorius

3 Tarnybinis etiketas (45)

Visų tarnybų

pareigūnai

 

8/31/2011

 

6

Živilė Sederevičiūtė,

VPU mokslo ir tarptautinių

ryšių prodekanė

4

Tarnybinio bendravimo

etika ir psichologija (46)

Vadovybė

Visų tarnybų

darbuotojai

8/31/2011

 

6

Prof. dr. Rita Bandzevičienė,

Mykolo Romerio universiteto

Socialinės politikos fakulteto

Psichologijos katedros profesorė

5

Teismų nuosprendžių ir

nutarčių vykdymo

laisvės

atėmimo vietose

ypatumai (13)

Įskaitos skyrių

darbuotojai

9/5/2011 6

Egidijus Šleinius,

Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros

Ketvirtojo nusikalstamų veikų tyrimo

skyriaus prokuroras

6

Bausmių vykdymo

kodekso nuostatų

taikymas praktinėje

veikloje (24)

Visų tarnybų

darbuotojai

9/7/2011 6

Prof. habil. dr. Gintaras Švedas,

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto

Baudžiamosios justicijos katedros

vedėjas

7

Darbuotojų teisinės

atsakomybės

už neteisėtos veikos

vykdymą

taikymas ir

reglamentavimas (42)

Pareigūnai,

tiesiogiai

dirbantys su

nuteistaisiais

9/12/2011 6

Kęstutis Šerkšnas,

Mykolo Romerio universiteto

Socialinės politikos fakulteto

Mediacijos katedros lektorius

8

Kriminalinės

subkultūros apraiškų

laisvės atėmimo

vietose

prevencija (50)

Visų tarnybų

pareigūnai

9/12/2011 6

Valentinas Junokas,

VšĮ Gerovės ekonomikos

instituto lektorius

9

Narkotinės medžiagos,

jų paplitimas

laisvės atėmimo

vietose.

Narkomanijos

prevencija (35)

Sveikatos

priežiūros

tarnybų

darbuotojai

9/14/2011 6

Emilis Subata,

Priklausomybės ligų centro

vadovas

10

Užkrečiamųjų ligų

profilaktika

ir kontrolė (34)

Sveikatos

priežiūros

tarnybų

darbuotojai

9/21/2011 6

Ligita Jančorienė,

Respublikinės tuberkuliozės

ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės

infekcinių ligų gydytoja gastroenterologė,

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto

Infekcinių ligų, dermatovenerologijos

ir mikrobiologijos klinikos docentė

11

Dokumentų valdymas:

rengimas,

įforminimas,

tvarkymas,

saugojimas (9)

Administracijos

reikalų

skyrių darbuotojai

9/22/2011 6

Irena Kosciuškevičiūtė,

Lietuvos valstybės naujojo

archyvo vadovė

12

Darbas su riziką

vertinančiomis

metodikomis (OASys,

HCR-20, SVR-20,

PCL: SV, SARA) (29)

Psichologinių

tarnybų

darbuotojai,

socialinės

reabilitacijos

skyrių,

pataisos

inspekcijų

pareigūnai

9/26/2011 6

Alfredas Laurinavičius,

MRU Psichologijos katedros

vedėjas

13

Viešojo ir privataus

sektorių

bendradarbiavimas (43)

 

Darbuotojai,

atsakingi

už įstaigos

(įmonės)

veiklos planavimą

9/29/2011 6

Gita Kondrotaitė,

VšĮ Gerovės ekonomikos

instituto direktorė

14

Įslaptintų dokumentų

administravimas (10)

Administracijos

reikalų

skyrių darbuotojai

10/5/2011 6

Irena Kosciuškevičiūtė,

Lietuvos valstybės naujojo

archyvo vadovė

15

Bendravimas su

žiniasklaida.

Protokolo pagrindai (3)

Vadovybė 10/6/2011 6

Dr. Elena Martinonienė,

žurnalistė, Mykolo Romerio

universiteto Teisės universiteto

Administracinės teisės ir

proceso katedros lektorė

16

Darbuotojų sauga ir

sveikata (38)

 

Vadovybė, ūkio

skyrių

darbuotojai

10/10/2011 6

Elina Čepulienė,

Trakų visuomenės sveikatos

priežiūros ir specialistų tobulinimo

centro direktoriaus pavaduotoja

17

Darbas su riziką

vertinančiomis

metodikomis (OASys,

HCR-20,

SVR-20, PCL: SV,

SARA) (29)

Psichologinių

tarnybų

darbuotojai,

socialinės

reabilitacijos

skyrių,

pataisos

inspekcijų

pareigūnai

 

10/12/2011

 

6

Alfredas Laurinavičius,

MRU Psichologijos katedros

vedėjas

18

Efektyvus bendravimas

ir

bendradarbiavimas (1)

 

Vadovybė 10/13/2011 6

Gita Kondrotaitė,

VšĮ Gerovės ekonomikos

instituto direktorė

 

19

Nuteistųjų asmens

duomenys.

Nuteistųjų asmens bylų

tvarkymas(12)

Įskaitos skyrių

darbuotojai

10/17/2011 6

Marta Gavrilovienė,

Vilniaus regiono pataisos

inspekcijos direktorė.

20

Nuteistųjų ir suimtųjų

agresijos

identifikavimas.

Užpuolimų

priežasčių analizė,

pareigūnų

veiksmai užpuolimų

metu (19)

Visų tarnybų

darbuotojai

10/20/2011 6

Sandra Birbilaitė,

Vilniaus universitetinės ligoninės

Santariškių klinikų Hematologijos,

onkologijos ir transfuziologijos centro

medicinos psichologė, Mykolo Romerio

universiteto Socialinės politikos fakulteto

Psichologijos katedros lektorė

21

Korupcijos laisvės

atėmimo

vietose prevencija (48)

 

Visų tarnybų

(išskyrus

vidaus tyrimų

skyrių)

pareigūnai

10/24/2011 6

Valentinas Junokas,

VšĮ Gerovės ekonomikos

instituto lektorius

22

Konfliktinių situacijų

prevencija,

streso valdymas ir

bendravimas

su klientais (11) 

Visų tarnybų

darbuotojai

10/26/2011 6

Prof. dr. Rita Bandzevičienė,

Mykolo Romerio universiteto

Socialinės politikos fakulteto

Psichologijos katedros profesorė

 

23

Nuteistųjų socialinės

integracijos

į visuomenę

perspektyvos (27)

Socialinės

reabilitacijos

skyrių, pataisos

inspekcijų

pareigūnai

10/27/2011 6

Marta Gavrilovienė,

Vilniaus regiono pataisos

inspekcijos direktorė

24

Personalo veiklą

reglamentuojantys

teisės aktai: naujovės,

taikymo ypatumai (4)

Personalo skyrių

darbuotojai

11/2/2011 6 Gitana Gudaitė, advokatė
25

Darbo kodekso

naujovės ir jų

taikymas praktinėje

veikloje (5)

Personalo skyrių

darbuotojai

11/7/2011 6 Gitana Gudaitė, advokatė
26

Socialinio darbo su

nuteistaisiais metodai (28)

Socialinės

reabilitacijos

skyrių, pataisos

inspekcijų

pareigūnai

11/9/2011

 

6

Jurgita Zabulytė Kupriūnienė,

Utenos kolegijos Sveikatos priežiūros

ir socialinės rūpybos fakultetas,

Socialinio darbo ir pedagogikos

katedros lektorė

27

Vidaus tyrimų padalinių

darbo specifika (22)

Vidaus tyrimų

skyrių

pareigūnai

11/10/2011 6

Egidijus Šleinius,

Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros

Ketvirtojo nusikalstamų veikų tyrimo

skyriaus prokuroras

28

Kolektyvo mikroklimatas.

Gero mikroklimato

kolektyve

įtaka darbuotojų

tarpusavio

santykių raidai (31)

Psichologinių

tarnybų

darbuotojai

11/16/2011 6

Prof. dr. Rita Bandzevičienė,

Mykolo Romerio universiteto Socialinės

politikos fakulteto Psichologijos

katedros profesorė

29

Teisės aktų rengimo

problematika (40)

Tarnybų, rengiančių

teisės aktų

projektus,

darbuotojai

11/28/2011 6

Valentinas Junokas,

VšĮ Gerovės ekonomikos

instituto lektorius

30

Priklausomybių gydymas

psichologiniais metodais (30)

Psichologinių tarnybų

darbuotojai

11/30/2011 6

Laima Bulotienė,

VU Filosofijos fakulteto

Bendrosios psichologijos

katedros docentė

31 Tarnybinis etiketas (45)

Visų tarnybų

pareigūnai

12/5/2011 6

Živilė Sederevičiūtė,

VPU mokslo ir tarptautinių

ryšių prodekanė

Jūs esate čia: Pradžia Veikla Įgyvendinami projektai VšĮ Gerovės ekonomikos insitutas laimėjo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro skelbtus viešuosius pirkimus dėl mokymo paslaugų