Institutas parengė projektą „Gerovės ekonomikos įgyvendinimas viešajame sektoriuje mažinant socialinius ir ekonominius skirtumus“

Institutas parengė projektą „Gerovės ekonomikos įgyvendinimas viešajame sektoriuje mažinant socialinius ir ekonominius skirtumus“. Pateikėme paraišką
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų pagal subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ paramai gauti.

VšĮ Gerovės ekonomikos institutas vykdė Europos Komisijos finansuotą Leonardo da Vinci mobilumo programos projektą NR.LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0462 “Tradicinių amatininkų gebėjimų ugdymas ir tobulinimas Europos šalių erdvėje".

Projektas skirtas asmenų, atsakingų už personalo kvalifikacijos kėlimą, profesinių kompetencijų tobulinimui. Pagrindiniai projekto tikslai – susipažinti su tradicinių amatininkų mokymo metodais, profesiniu orientavimu, darbo organizavimu, apimant atskiras tradicinių amatų organizavimo sritis, pagerinant bendradarbiavimą tarp tradicinių amatų organizacijų ir tradicinių amatininkų; pasidalinti turima teigiama patirtimi, rengiant tradicinių amatininkų kvalifikacijos kėlimo sistemos strategijas, tradicinių amatų organizavimo metodų palyginimą. Kompetencijų tobulinimo dviejų savaičių vizitui (2010 m. rugsėjo mėn. 5 - 19 d.) į Italiją buvo atrinkti du VšĮ Gerovės ekonomikos instituto darbuotojai ir du Lietuvos tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacijos, kurios steigėjas yra institutas, darbuotojai.

Vizitą Italijoje organizavo ir įgyvendino priimanti organizacija Euroform RFS, kuri atsižvelgdama į dalyvių poreikius ir jų darbo specifiką organizacijose, kartu VšĮ Gerovės ekonomikos institutu sudarė vizito programas.

Projekto rezultatai pristatyti 3-oje Jono Prano Aleksos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Šiuolaikinio kaimo vizija”.

Jūs esate čia: Pradžia Veikla Įgyvendinami projektai Institutas parengė projektą „Gerovės ekonomikos įgyvendinimas viešajame sektoriuje mažinant socialinius ir ekonominius skirtumus“