Projektas „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“ prasidėjo 2012 m. lapkričio 24 d.

Lapkričio 24 d. įvyko pirmasis projekto „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“ susitikimas. Jame dalyvavo jaunuoliai iš Kurmaičių, Lazdininkų, Laukžemės, Nausėdų, Kvecių, Laivių, Baublių bendruomenių ir Imbariečių draugijos bei šių bendruomenių atstovai, pirmininkai.

Pirmasis susitikimas buvo skirtas dalyvių susipažinimui ir programos „Veiklus jaunimas“ bei projektopristatymui.

Pirmoje dienos pusėje jaunuoliai žaidė įvairius žaidimus, po kurių kiekvienas jau atsiminė visų projekto dalyvių vardus, sužinojo, ką jie mėgsta veikti laisvalaikiu, iš kur jie ir kuo užsiima gyvenime. Vėliau pereita prie komandos formavimo. Pristatyta komandos svarba ir tinkamos komandos suformavimo įtaka siekiant savo tikslų bei sužaista keletas komandos formavimo žaidimų: visų pirma jaunuoliai buvo suskirstyti į 6 grupeles ir turėjo sukurti judančius mechanizmus, o vėliau iš visų šių judančių mechanizmų sukurti vieną judantį mechanizmą. Jaunuoliai nustebino išradingumu, kūrybiškumu, drąsa. Po šio žaidimo daugelyje veidų atsirado plati šypsena ir akyse žibėjo noras veikti dar kažką panašaus, todėl projekto moderatorius suskirstė jaunuolius į dvi grupeles ir pavedė kiekvienai iš jų atlikti ganėtinai sudėtingą ir išmonės reikalaujančią užduotį su antklode. Paprastai šiai užduočiai įgyvendinti prireikia geros valandos, tačiau jaunuoliai buvo labai greiti, kūrybingi, todėl su užduotimi susidoroti jiems prireikė tik gerų 20 min., vėliau jaunuoliai persiskirstė į 6 grupeles ir pagal duotus žodžius turėjo sukurti ketureilį bei jį kūrybiškai pristatyti. Visų pirma pasireiškė idėjų badas sukuriant ketureilį, po to galvojant, kaip jį pristatyti, tačiau galiausiai visos komandos ir sukūrė, ir išradingai juos pristatė – šia užduotimi baigėsi komandos formavimas.

Komandos formavimo žaidimų metu grupėje išryškėjo lyderis, grupės nariai šį lyderį pripažino, tačiau pastebėtina tai, kad didžioji dalis grupės narių noriai įsitraukė į užduoties įgyvendinimo procesą.

Popietinė sesija prisidėjo oficialiu projekto pareiškėjo, moderatoriaus, jaunuolių ir bendruomenių prisistatymu; taip pat išsamiai buvo pristatyta programa „Veiklus jaunimas“ bei projektas „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“, trumpai padiskutuota. Kadangi projekto metu darbas bus organizuojamas remiantis neformaliais ugdymo metodais, todėl skirta nemažai laiko ir jų pristatymui bei apibūdinimui. Jaunuoliai buvo suskirstyti į dvi grupes, kuriose toliau ir dirbs viso projekto metu.

Po pristatymų pereita prie projekto turinio: jaunuoliai, dirbdami grupėse, turėjo iškelti problemas, su kuriomis jie susiduria savo kaimuose, bendruomenėse ir kurias norėtų spręsti šio projekto metu ir galiausiai, atsižvelgiant į visos dienos darbo turinį, iškeltas problemas, kiekvienas jaunuolis suformulavo ir užrašė savo lūkesčius, baimes iš projekto ir juos sudėjo į „laiko kapsulę“, kuri bus atidaryta paskutinę projekto dieną. Kiekvienas jaunuolis pasiims savo lapelius ir įsivertins – kas pasiteisino, kas išmokta, ką dar būtina nuveikti. Pirmoji projekto diena baigėsi visų šios dienos dalyvių dienos įsivertinimu.

Akimirkos iš susitikimo:

IMG 1926

IMG 1928

lanks2

lamks1

IMG 1925

IMG 1931

Jūs esate čia: Pradžia Veikla Įgyvendinami projektai Projektas „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“ prasidėjo 2012 m. lapkričio 24 d.