Jau įgyvendintas Kurmaičių ir Lazdininkų bendruomenių jaunimo iniciatyvų, užimtumo bei savanorystės kaimo vietovėse skatinimo projektas ir parengta studija, kuris buvo finansuotas pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Techninė

image1

image2

image3 image4

Kurmaičių ir Lazdininkų bendruomenių jaunimo iniciatyvų, užimtumo bei savanorystės kaimo vietovėse skatinimas

Lietuvos kaimo tinklas įgyvendina kaimo plėtros politiką ir telkia kaimo plėtros dalyvius bendradarbiauti regioniniu, nacionaliniu, tarptautiniu lygmenimis, stiprinti jų gebėjimus, keistis žiniomis, gerąja patirtimi. Įgyvendinant Kurmaičių ir Lazdininkų kaimo bendruomenių tikslus, buvo įgyvendintas projektas „Kurmaičių ir Lazdininkų bendruomenių jaunimo iniciatyvų, užimtumo bei savanorystės kaimo vietovėse skatinimas“ pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Techninė pagalba“ veiklos sritį ,,Nacionalinis kaimo tinklas“ ribose.

Šis projektas buvo skirtas pritraukti daugiau kaimo bendruomenių narių ir jaunimo į visuomeninę, savanorišką veiklą, paskatinti jaunimą imtis iniciatyvų ir taip gerinti savo gyvenimo kokybę. Projektą įgyvendino Lazdininkų kaimo bendruoemnės centras „Lazdininkai“ ir Kurmaičių kaimo bendruomenė, o renginius organizavo VšĮ Gerovės ekonomikos institutas. Renginius rėmė Lietuvos Respublika.

Projekto metu buvo išanalizuotos ir įvertintos Kurmaičių ir Lazdininkų kaimo bendruomenių ir gyventojų jaunimo iniciatyvos, savanorystės ir bendruomeniškumo skatinimo modeliai. Pateiktos rekomendacijas Kurmaičių ir Lazdininkų kaimo bendruomenėms: gerosios patirties pavyzdžiai, savanorystės įtraukimas į bendruomenes, bendruomeniškumo skatinimo metodikų pritaikymas, jaunimo iniciatyvų poreikis ir pritaikomumas. Projekto metu buvo surengti 4 teminiai susitikimai: „Kaimo bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas“, „Lazdininkų kaimo bendruomenės veiklos ir gyventojų poreikių identifikavimas“, „Kurmaičių kaimo bendruomenės jaunimo užimtumo ir savanorystės poreikių identifikavimas“, „Kaimo bendruomenių jaunimo iniciatyvų skatinimas“. Gruodžio 4 d. suorganizuota konferencija „Kurmaičių ir Lazdininkų bendruomenių jaunimo iniciatyvų, užimtumo bei savanorystės kaimo vietovėse skatinimas“, kurios metu pristatyti projekto pasiekti rezultatai ir parengtos studijos tyrimas Kurmaičių pradinės mokyklos patalpose. Pasiekti projekto rezultatai skelbiami Lazdininkų kaimo bendruomenės elektroninėje svetainėje.

Kurmaičių ir Lazdininkų bendruomenių jaunimo iniciatyvų bei savanorystės kaimo vietovėse skatinimo studija

 

 

Jūs esate čia: Pradžia Veikla Įgyvendinami projektai Jau įgyvendintas Kurmaičių ir Lazdininkų bendruomenių jaunimo iniciatyvų, užimtumo bei savanorystės kaimo vietovėse skatinimo projektas ir parengta studija, kuris buvo finansuotas pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Techninė