Kvecių ir Senosios Įpilties kaimo bendruomenių bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas.

image1

image2

image3 image4

Siekiant skatinti kaimo bendruomenių bendruomeniškumą ir savanorystę, Kvecių ir Senosios Įpilties kaimo bendruomenės, š. m. gegužės mėn. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijai pateikė ir laimėjo paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 (toliau – Tinklo) metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“. Paraiška buvo pateikta pagal Tinklo veiksmų programos kryptis pagal pirmąją–ketvirtąją kryptį, t.y. žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros patirties ir pokyčių nustatymas, rinkimas, sisteminimas, analizė, apibendrinimas ir pasiūlymų teikimas. Projektą įgyvendina Kvecių kaimo bendruomenė. Teminių susitikimų ir tyrimo organizatorius yra VšĮ Gerovės ekonomikos institutas. Projektą remia Lietuvos Respublika.

Projekto „Kretingos rajono kaimo bendruomenių bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas“ metu š. m. spalio 25 – 27 d. buvo surengti 3 teminiai susitikimai: Bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas kaimo bendruomenių kontekste“, „Partnerystės skatinimas tarp kaimo plėtros dalyvių“, „Bendruomenių poreikių identifikavimas projekto kontekste”. Teminiai susitikimai įvyko su Kvecių ir Senosios Įpilties bendruomenių nariais ir gyventojais, kurių metų atliekama situacijos analizė ir tiriami kaimo bendruomenės gyventojų poreikiai ir galimybės. Šiame projekte dalyvavo ir Lazdininkų kaimo bendruomenės nariai, kurie noriai prisidėjo siekiant skatinti kaimo bendruomenių partnerystę tarp projekto dalyvių. Projekto pabaigoje, t.y. gruodžio gruodžio 3 d., buvo suorganizuota konferencija „Bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas kaimo bendruomenių kontekste“, kurios metu buvo pristatyti pasiekti projekto rezultatai,. Projekto metu buvo atliekamos apklausos ir įvairios diskusijos, kurių metu dalyvaus apie 60 projekto dalyvių. Remiantis tyrimo rezultatais, buvo parengta studija, metodinės rekomendacijos, skirtos kiekvienam projekte dalyvavusiam dalyviui, kuriose buvo išskirtos bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimo metodikos. Parengta studija turėtų padėti kaimo bendruomenėms pritraukti daugiau iniciatyvių narių savanorystės pagrindais ir aktyviai įsitraukti į bendruomenės veiklą. Kvecių ir Senosios Įpilties bendruomenės priklauso VI-am „Nacionalinio kaimo tinklo“ komitetui. LEADER ir bendruomeniškumo skatinimo komiteto prioritetai atitinka projekte numatytas vykdyti veiklas, t.y. bendruomeniškumo ir savanorystės bei partnerystės tarp plėtros dalyvių skatinimas.

Bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas kaimo bendruomenių konteksteskatinimostudija

Jūs esate čia: Pradžia Veikla Įgyvendinami projektai Kvecių ir Senosios Įpilties kaimo bendruomenių bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas.