Kretingos rajone įgyvendinamas projektas, skirtas jaunimui „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

Š.m. liepos mėn. VšĮ Gerovės ekonomikos institutas su VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ pasirašė sutartį dėl projekto „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“ (KBJE) finansavimo iš Europos komisijos. Projekto trukmė – 12 mėnesių, jis bus įgyvendinamas Kretingos r. sav. teritorijoje ir apims Kretingos rajono kaimuose gyvenantį jaunimą. Europos komisija šiam projektui įgyvendinti skyrė 75 proc. visos projekte numatytos sumos, o likusius 25 proc. skirs projekto pareiškėjas.

Projekto tikslas – ugdant jauno žmogaus demokratiškumą, įgalinti jį išsakyti savo lūkesčius, problemas, atstovauti savo interesus ir taip sukurti tvarų ir efektyvų struktūrinį dialogą tarp jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų.

 

Pagrindinė projekto tema - struktūrinio dialogo kūrimas, apimant jaunimo užimtumo poreikių ir galimybių;jaunimo motyvacijos dalyvauti visuomeniniame gyvenime; jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų bendravimo ir bendradarbiavimo; jaunimo sveikos gyvensenos skatinimo; jaunimo nedarbo aktualijas.

Projektas prasidės lapkričio 24 d., baigsis 2013 m. gegužės mėnesį, jame dalyvaus 40 nuo 15 iki 30 metųKretingos rajone gyvenančių jaunuolių. Visos projekto veiklos vyks Kretingoje. Projekte dalyvaus ir Kretingos rajono savivaldybės darbuotojai, atsakingi už jaunimo politiką, Bendruomenių atstovai, politikai, taip pat politologai, psichologai, viešųjų ryšių specialistai.

Projekte bendradarbiavimo pagrindu dalyvauja 8 Kretingos rajono kaimo bendruomenės: Kurmaičių, Lazdininkų, Laukžemės, Nausėdų, Kvecių, Laivių, Baublių ir Imbariečių draugija, kurios ir deleguos jaunimą į šį projektą.

Siekiant, kad jaunimas įsigilintų ir įsitrauktų į projekte numatytas veiklas bei pasiektų kuo geresnio savo veiklos rezultato,numatomos įvairaus pobūdžio veiklos: pokalbiai, diskusijos, apskritojo stalo diskusijos, debatai, vaidmenų žaidimai tarp jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų, darbas įvairiose grupėse. Projekto metu bus kuriama draugiška, linksma aplinka, jaunimas skatinamas įvertinti, analizuoti įvairiasproblemas per patirtį.

Jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų susitikimai ir projekto metu bendravimas įvairiomis formomis padės pamatus struktūriniam dialogui rastis Kretingos rajone ir skatins kaimo bendruomenių jaunimą efektyviau įsitraukti į bendruomeninę veiklą ir iškelti jiems aktualias problemas.

Pareiškėjas ir kaimobendruomenės siekia, kad įgyvendinus projektą, pasiektas projekto rezultatas - užsimezgęs struktūrinis dialogas nežlugtų,todėl bus sukurta kaimo jaunimą vienijanti įstaiga, asociacija, kuriosnariais galės tapti visi norintieji.

Institutas įsipareigoja koordinuoti asociacijos veiklą, nemokamai patarti, konsultuoti asociacijos narius - taip turėtų būti užtikrintas veiklos tęstinumas. Kadangi Instituto pateikta paraiška gavo finansavimą, todėl tikima, kad Institutas yra pajėgus padėti ir kaimo bendruomenių jaunimui, susibūrusiam į asociaciją, rengti paraiškas, organizuoti įvairius seminarus, mokymus ir susitikimus Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Ši asociacija ir bus kaimo bendruomenių jaunimoerdvė, per kurią jie ir toliau sėkmingai plėtos struktūrinį dialogą tarp jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingais asmenimis.

2012 m. lapkričio mėn. 24 d.yra numatomas įžanginis visų projekte dalyvaujančių asmenų susitikimas Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus salėje, Vilniaus g. 8, 3 aukštas. Susitikime dalyvaus jaunižmonės (40 dalyvių), projekto pareiškėjo atstovai, kaimo bendruomenių atstovai. Jo metu jauni žmonės susipažins tarpusavyje, bus supažindinti su programa „Veiklus jaunimas”, su „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė” projektu, jo numatoma veikla, tikslais, uždaviniais, numatytomis vystomomis temomis, ugdymo metodais – jaunimas ir projekto rengėjais tikisi, kad šio susitikimo metu, bus parengta išsami programa, numatyta, su kokiais politikais, už jaunimo reikalus atsakingais asmenimis jaunimas norėtų susitikti, užmegzti struktūrinį dialogą. Ši darbinė sesija truks vieną dieną, po jos pareiškėjas parengs išsamią kiekvienos veiklos darbotvarkę ir ją pateiks visiems projekto dalyviams, taip pat ir į projekto veiklas sukvies asmenis, su kuriais jaunimas pageidauja susitikti ir dirbti.

Atsižvelgiant į tai, kad projekte dalyvaus 40 jaunų asmenų, ir kad 40 asmenų darbas grupėse nebus toks rezultatyvus, todėl visi projekto dalyviai bus suskirstyti į 2 grupes po 20 asmenų, atsižvelgiant į jaunuolių amžių I grupė nuo 15m. iki 17m. ir II grupė nuo 18m. iki 30 m. Toks projekto dalyvių paskirstymas į grupes yra sumanytas projekto pareiškėjo, kadangi tikimasi,jog jaunuoliai geriausiai atsiskleis, jausis drąsiausiai tarp savo bendraamžių, tuo pačiu vienos amžiaus grupės jaunuolių poreikiai, lūkesčiai ir problemos bus panašios. Tačiau toks suskirstymo principas nėra imperatyvus – pasirengimo etape jaunuoliai turės galimybę patys nuspręsti, kokiu būdu jie pasiskirstys į dvi grupes po 20 asmenų.

2012 m. lapkričio mėn. – 2013 m. birželio mėn. projekte numatytomis 5 temomis vyks po 2 renginius kiekvienai projekto temai su viena grupe, analogiškai ir su kita, todėl iš viso numatyta 20 renginių. Šiuose renginiuose dalyvaus lektoriai ir už jaunimo reikalus atsakingi asmenys. Renginių metu bus naudojami visi aprašyti neformalaus metodai ir vykdomos jau aprašytos veiklos: debatai, diskusijos, apskritojo stalo diskusijos ir t.t. Suplanuota preliminari visų renginių eiga ir programa pridėta prie paraiškos. Programoje nurodyti ir metodai, konkrečios veiklos konkrečia tema. Preliminarus viso projekto grafikas pateiktas www.gerovesekonomika.lt ir kaimo bendruomenių el. svetainėse.

Visi renginiai, jaunuolių patogumui ir atsižvelgiant į projekto veiklas, vyks vienoje vietoje, t.y. kavinėje „Britanija”, kur jie turės kavos pertraukas bei pietaus 1 aukšte, o 2 aukšte turės renginius ir diskusijas. Jaunuoliams bus kompensuotos transporto išlaidos. Bendravimas su visais projekto dalyviais vyks internetinėje erdvėje, jeigu kai kurie jaunuoliai namuose neturės interneto, apie projekto veiklas jiems bus pranešta telefonu. Visada susitikimų metu projekto dalyviai bus informuoti/jiems bus priminta apie kito susitikimo datą, laiką, tikslią programą – taip bus užtikrinta, kad visi projekto dalyviai gaus informaciją laiku ir spės pasirengti numatomiems užsiėmimams.

Tikimės, kad šio projekto metu iškeltos problemos bus sprendžiamos kartu su vietos valdžios ir žiniasklaidos atstovais, kuriuos kviesime aktyviai dalyvauti renginiuose ir bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų.
Projekto "Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė" grafikas 2012 – 2013 m.

Projekto pareiškėjo,
VšĮ Gerovės ekonomikos instituto direktorė
ir projekto „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“ vadovė
Gita Kondrotaitė

image2  image1

Jūs esate čia: Pradžia Veikla Jaunimo projektai Kretingos rajone įgyvendinamas projektas, skirtas jaunimui „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“