Projekto „Jaunimo dvasia kaimui atgimti“ darbotvarkė

Pateikiame projekto „Jaunimo dvasia kaimui atgimti“ darbotvarkę

 

 

Laikas

Projektas „Jaunimo dvasia kaimui atgimti“

 

2013 m. kovo 23 d.

 

Pasirengimo renginys

9.00-9.15

Dalyvių registracija

9.15-9.45

Dalyvių susipažinimas (žaidimai)

9.45-10.45

Komandos formavimas (žaidimai)

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Komandos formavimas (žaidimai)

12.00-13.00

Pietūs

13.00-14.30

Oficialus prisistatymas: jaunuoliai, kaimo bendruomenių atstovai, projekto pareiškėjas, moderatorius.

Programos „Veiklus jaunimas“ pristatymas

14.30-15.30

Projekto Jaunimo dvasia – kaimui atgimti“pristatymas. Projekto taisyklių, neformaliųjų ugdymo metodų aptarimas

15.30-16.00

Kavos pertraukėlė

16.00-17.00

Jaunimo motyvacija ir lūkesčiai iš projekto

17.00- 18.00

Dienos įsivertinimas

Laikas

 

„Jaunimo dvasia kaimui atgimti“

 

2013 03 24 (25) dienos programa I grupė (II grupė)

 

Jaunimo aktyvaus poilsio, poilsio ir pramogų poreikiai ir galimybės

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.45

Komandos formavimas.

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Diskusija apie jaunimo užimtumą

12.00-13.00

Pietūs

13.00-14.30

Jaunimo užimtumo galimybės Kauno rajone. Darbas grupėse I

15.00-15.15

Kavos pertraukėlė

15.15-16.30

Jaunimo užimtumo problematika Kauno rajone. Darbas grupėse II

16.30-17.30

Darbo grupėse rezultatų aptarimas

17.30-18.00

Įsivertinimas

Laikas

 

„Jaunimo dvasia kaimui atgimti“

 

2013 03 27 (28) dienos programa II grupė (I grupė)

 

Susitikimas su Seimo nariais ir politikais nacionaliniu lygmeniu

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.00

Dalyvių susipažinimas ir komandos formavimas

10.00-10.45

Kavos pertraukėlė

10.45-11.00

Projektų dalyvių patirties manai kuriant struktūrinį dialogą Kauno ir Kretingos rajonuose

11.00-12.00

Pietūs

12.00-13.00

Išvykimas į LR Seimą

13.00-15.30

Susitikimas su Seimo nariais

15.30-16.00

Kavos pertrauka

16.00-17.00

Susitikimo su Seimo nariais įvertinimas ir aptarimas

17.00-18.30

Dienos įvertinimas


 

Laikas

 

„Jaunimo dvasia kaimui atgimti“

 

2013 04 06 (07) dienos programa I grupė (II grupė)

 

Jaunimo aktyvaus poilsio, poilsio ir pramogų poreikiai ir galimybės

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.45

Diskusija apie jaunimo pramogų poreikį ir galimybes

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Jaunimo laisvalaikio projekto kūrimas

12.00-13.00

Pietūs

13.00-14.30

Jaunimo užimtumo projekto pristatymas ir įvertinimas

15.00-15.15

Kavos pertraukėlė

15.15-16.30

Pasiruošimas susitikimui su svečiu

16.30-17.30

Susitikimas su svečiu

17.30-18.00

Įsivertinimas


 

Laikas

 

„Jaunimo dvasia kaimui atgimti“

 

2013 04 13 (14) dienos programa II grupė (I grupė)

 

Jaunimo nedarbas

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.45

Patirties dalinimas ir įžvalgos tema „Jaunimo nedarbas Kauno rajone“

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Paskaita „Jaunimo nedarbo problematika“

12.00-13.00

Pietūs

13.00-15.00

Jeigu aš būčiau darbdavys – darbas grupėse

14.00-15.15

Kavos pertraukėlė

15.15-16.00

Pasiruošimas susitikimui su svečiu, klausimų formavimas

16.00-17.00

Susitikimas su svečiu

17.00-17.30

Susitikimo su svečiu įvertinimas

17.30-18.00

Įsivertinimas


 

Laikas

 

„Jaunimo dvasia kaimui atgimti“

 

2013 05 11 (12) dienos programa I grupė (II grupė)

 

Jaunimo nedarbas

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.45

Pasiruošimas susitikimui su svečiu

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Susitikimas su svečiu

12.00-13.00

Pietūs

13.00-13.30

Įsivertinimas

13.30-14.00

Užduoties „Konferencija“ pristatymas

14.00-15.15

Kavos pertraukėlė

15.15-16.00

Pasirengimas Konferencijai

16.00-17.30

Konferencija

17.30-18.00

Įsivertinimas


 

Laikas

 

„Jaunimo dvasia kaimui atgimti“

 

2013 06 01 (02) dienos programa II grupė (I grupė)

 

Patirties mainai

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.45

Komandos formavimas

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Komandos formavimas

12.00-13.00

Pietūs

13.00-15.00

Patirties mainai bendraujant su politikais

14.00-15.15

Kavos pertraukėlė

15.15-17.30

Pokalbis tema apie jaunimo užimtumą ir laisvalaikį Kauno ir Kretingos rajonuose

17.30-18.00

Įsivertinimas


 

Laikas

 

„Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

 

2013 06 15 dienos programa

 

Baigiamasis projekto renginys

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.00

Projekto veiklos pristatymas

10.00-10.45

Projekto rezultato pristatymas

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Baigiamasis projekto vadovo, politikų, kaimo bendruomenių žodis

12.00-13.30

Projekto dalyvių projekto įvertinimas

13.30-14.30

Pietūs

14.30-15.15

Organizaciniai asociacijos įkūrimo klausimai

15.15-15.30

Kava

15.30-16.30

Organizaciniai asociacijos įkūrimo klausimai

17.30-18.00

Oficialus projekto uždarymas

Jūs esate čia: Pradžia Veikla Jaunimo projektai Projekto „Jaunimo dvasia kaimui atgimti“ darbotvarkė